Chính sách bảo mật thông tin

Bởi muabansimso.com | 10/07/2017 16:12pm

Trang web Muabansimso.com. (sau đây gọi là "Mua Bán Sim Số") được thiết lập trên trang web này. Dưới đây, để xử lý thông tin cá nhân, chính sách bảo mật (sau đây gọi là "chính sách") bạn được xác định.

Thông tin bảo mật

Trong thông tin cá nhân được đề cập trong cùng một luật bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin cá nhân để bảo vệ "thông tin cá nhân" là để tồn tại, tên là một cá nhân cụ thể thông tin đề cập đến thông tin có thể nhận dạng, ngày sinh, Địa chỉ, số điện thoại, thông tin liên lạc và các mô tả khác trong đó.

Bộ sưu tập dữ liệu chính trên trang web Mua Bán Sim Số bao gồm: tên, email, số điện thoại và địa chỉ của khách hàng trong phần liên hệ. Đây là thông tin mà Mua Bán Sim Số cần các thành viên cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin thông qua tư vấn hoặc mua sản phẩm và liên hệ Mua Bán Sim Số với khách hàng trên trang web để đảm bảo lợi ích cho người tiêu dùng.

Các Thành viên phải tự chịu trách nhiệm về sự bảo mật và duy trì bất kỳ việc sử dụng dịch vụ nào theo thông tin họ cung cấp và tài khoản e-mail của họ. Ngoài ra, thành viên còn có trách nhiệm thông báo kịp thời cho trang web Mua Bán Sim Số về việc sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, giữ lại đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để hành động Giải quyết theo đó.

Phạm vi sử dụng thông tin

Mua Bán Sim Số sử dụng thông tin thành viên cung cấp cho:

_Liên hệ với xác nhận đặt hàng và giao hàng cho khách hàng khi nhận được yêu cầu từ thành viên;

_Cung cấp thông tin sản phẩm cho khách hàng theo yêu cầu của khách hàng

_Gửi email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa chúng tôi bán

_Gửi thông báo về các hoạt động của trang web muabansimso.com

_Giao tiếp và xử lý người dùng trong các trường hợp đặc biệt

_Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng trừ mục đích xác nhận và liên hệ liên quan đến giao dịch tại Mua Bán Sim Số.

- Theo yêu cầu của cơ quan tư pháp, bao gồm Viện kiểm sát, Toà án, cơ quan công an điều tra các vi phạm pháp luật liên quan đến một số khách hàng.

Thông tin lưu trữ thời gian

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ theo yêu cầu của quản trị viên. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo đảm trên máy chủ của Mua Bán Sim Số,

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn

Thông tin khách hàng trên Mua Bán Sim Số chúng tôi cam kết giữ bí mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật tại Mua Bán Sim Số. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, chuyển nhượng, phân phối hoặc tiết lộ cho bên thứ ba mọi thông tin cá nhân về người dùng mà không có sự đồng ý của họ.

Trong trường hợp máy chủ thông tin bị tấn công bởi tin tặc dẫn đến việc mất mát dữ liệu cá nhân, Mua Bán Sim Số sẽ chịu trách nhiệm báo cáo vụ việc cho cơ quan điều tra để xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng biết.

Bảo mật tuyệt đối tất cả thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm, thông tin chứng từ lập hóa đơn bằng kỹ thuật số trên Mua Bán Sim Số.

Ban quản lý trang web Mua Bán Sim Số yêu cầu các cá nhân đăng ký mua hàng phải cung cấp thông tin cá nhân có liên quan như: Tên đầy đủ, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, .... và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của thông tin trên. Ban quản lý của Mua Bán Sim Số không chịu trách nhiệm và không giải quyết bất kỳ khiếu nại liên quan đến lợi ích của thành viên đó nếu thấy rằng tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó được cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Liên hệ:

Thắc mắc về chính sách này, vui lòng liên hệ thông tin liên hệ bên dưới.

Tên doanh nghiệp: Mua Bán Sim Số

Địa chỉ: 581 Trường Chinh, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ E-mail: Muabansimso.com@gmail.com