Sim năm sinh và ngày tháng năm sinh Vietnamobile

Số SIM Giá bán Đặt mua
09.23.05.1997 6,000,000
09.24.06.2007 5,500,000
0924.10.2007 5,500,000
0924.10.2006 5,500,000
0924.09.2005 5,500,000
0924.09.2004 5,500,000
0924.09.2003 5,500,000
0924.09.2001 5,500,000
09.23.06.1994 5,500,000
09.24.09.1987 4,000,000
09.27.03.2015 3,000,000
09.24.05.2013 3,000,000